Integrationsfrämjande

I Jakobstadsnejden finns 350 flyktingar och 2300 invandrare med annan bakgrund. Ett samarbete mellan kommunerna Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Nykarleby och Pedersöre inleddes 2010 med målet att skapa ett helhetsfokus på invandring och integration.

Årligen tar Jakobstadsnejden emot 100 kvotflyktingar och inom regionen kommer man överens om var det är mest ändamålsenligt att de placeras, var det finns bostäder och var det finns utbildningsmöjligheter. Integrationen sker i regionen på både finska och på svenska, beroende på individens behov och önskemål.

Enligt integrationslagen skall åtgärder och tjänster som främjar integration ordnas som en del av den kommunala basservicen och arbets- och näringsförvaltningens tjänster samt i form av andra åtgärder som främjar integration.

Jakobstadsnejdens modell med fem kommuner som har ett gemensamt integrationsprogram, ett samarbetsavtal och en gemensam flyktingmottagning är en föregångare.

Även om behoven i kommunerna är olika drar vi ändå nytta av att ha ett gemensamt mål, en gemensam plan och liknande sätt att förverkliga den.

Invandringsarbetet i Jakobstad med omnejd har effektiverats tack vare en ny organisationsmodell, nya samarbetsavtal och fler strukturerade nätverk för både myndigheter och frivilligarbetare.

                 

 

 

                         hand integration 3

 

 Läs mera i snabblänkarna nedan!

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)