Villa Miranda

Villa Miranda är ett hem för ensamkommande flyktingbarn med uppehållstillstånd och har plats för 14 barn och ungdomar. Familjegrupphemmet Villa Miranda är till för den som kommit ensam till Finland, fått uppehållstillstånd och är 0–18 år. Villa Miranda, som hör till Oravais flyktingbyrå, är beläget i centrala Jakobstad och har plats för 14 barn och ungdomar i åldern 0-18 år. På Villa Miranda ges en trygg och accepterande uppväxtmiljö. Villa Mirandas arbetsmodell innebär bl.a. att vara närvarande vuxna som ser barnet/ungdomen och stöder dess personliga utveckling. Genom motiverande och meningsfulla fritidsaktiviteter garanteras en god integrering.

E-post: flb(at)vora.fi

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)