Myndigheter

Magistraten i Finland har ansvar för befolkningsregistret i Finland. Det betyder att de har uppgifter om alla människors namn, adress och ålder. Till magistraten går du om du vill göra ett namnbyte, ett adressbyte, eller om du vill registrera en ny person.

Alla personer som bor i Finland måste vara registrerade på magistraten. Magistraten ger ett personnummer åt alla människor. Personnummer är mycket viktigt i Finland och behövs till exempel när du besöker sjukvården. Ett personnummer kan se ut så här: 190588-264R. De sex första siffrorna berättar när personen är född. Bland det första ni gör efter att ni har kommit till Finland är att besöka magistraten för att registrera er som nya boende i Finland.

 

Efter att du har registrerat dig meddelar magistraten detta åt FPA, Folkpensionsanstalten. FPA heter KELA på finska och ofta använder vi det namnet. Från Kela får man ett Kela-kort som är gratis. Kela-kortet behövs när man besöker sjukvården eller apoteket. På kortet står ditt namn och personnummer och man ska alltid ha det med sig. Alla som har fått ett Kela-kort är med i den finländska sjukförsäkringen, och det betyder att Kela betalar en del av dina läkarbesök och mediciner.

Från Kela kan du också ansöka om ekonomisk hjälp på olika sätt, till exempel genom bostadsbidrag, barnbidrag, föräldrapenning, studiestöd, handikappbidrag och så vidare. Kela betalar inte några pengar automatiskt, man måste alltid fylla i en ansökan själv. Om man ansöker om pengar från Kela som man inte har rätt till kommer man att tvingas betala tillbaka dem.

 

Till polisen går man och anmäler om man blivit utsatt för ett brott. Man kan utan tidsbeställning gå och anmäla till exempel ett försvunnet pass eller en stulen cykel. Det är också hos polisen som man ansöker om nya pass. För det måste man alltid boka tid.

                                        maistraattilogo4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               kela4

 

 

 

 

 

                           poliisi4

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)