Nödsituationer

Nödsituationer

Det allmänna nödnumret är 112. Du behöver inget riktnummer. Du kan ringa nödnumret om du snabbt måste få kontakt med polisen, ambulansen eller brandkåren.

När du ringer ska du först berätta vad du heter och sedan vad som har hänt och var. Berätta också om människor är i fara. Svara på frågorna och följ de anvisningar du får. Invänta tillstånd att avbryta samtalet. Nödnumret får endast användas i verkliga nödsituationer.
Om någon har blivit förgiftad kan du ringa till Giftinformationscentralen. Personalen vid Giftinformationscentralen berättar vad som måste göras. Giftinformationscentralen är öppen 24 timmar i dygnet på tfn 09 471 977 eller 09 4711 (via växel).

Våld i parförhållandet och familjen

Våld i parförhållandet eller familjen kan vara t.ex.

  • slag, sparkar eller knuffar
  • nedtryckande och tvång
  • sexuellt våld

Våldsoffret kan vara en kvinna eller en man. Våldet kan riktas mot en vuxen människa, ett barn eller en åldring. Våld i parförhållandet eller familjen är alltid ett brott. Också misshandel i hemmet är ett brott. Även kroppslig aga mot barn, till exempel att slå barn, är förbjuden i lag i Finland.

Både offret och våldsförövaren kan få hjälp. Kontakta polisen, socialbyrån i din hemkommun, Brottsofferjouren (Rikosuhripäivystys) eller ett skyddshem. Om du blir utsatt för våld är det bäst att göra en brottsanmälan och besöka läkaren. Av läkaren kan du få ett officiellt utlåtande. Utlåtandet hjälper dig att föra saken vidare.

Barns och ungas problem

  • Barnrådgivningsbyråer

Du kan kontakta barnrådgivningsbyrån om du har frågor som rör barnets hälsa eller uppväxt och utveckling. Barnrådgivningen hänvisar dig vid behov till andra tjänsteställen. På barnrådgivningsbyråer arbetar hälsovårdare och läkare.

Kontaktuppgifter till barnrådgivningsbyråer i Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre och Larsmo hittar du här. För kontaktuppgifter till barnrådgivningsbyråer i Kronoby, se här.

Denna handbok är avsedd för föräldrar och vårdnadshavare till barn som misstänks ha blivit offer för ett vålds- eller sexualbrott. Med ett barn avses en person som är under 18 år.

I handboken berättas om de olika skedena i en straffprocess och på vilket sätt föräldern eller vårdnadshavaren på bästa möjliga sätt kan stödja barnet. Handboken innehåller basinformation om de praktiska arrangemangen under brottsutredningen och rättegången.

  • Familjerådgivning

Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen hjälper om du har problem i familjelivet, har svårigheter i parrelationen eller du behöver hjälp i kris och sorg. Besöken är gratis och personalen på familjerådgivningen har tystnadsplikt. Tidsbokning per telefon 040 310 0485 (växeln) säkrast måndag - onsdag kl 9-12 eller per e-post: jakobstad.familjeradgivning@evl.fi

  • Socialbyråer

Du kan också be om hjälp vid socialbyrån i din hemkommun. Med socialarbetaren kan du fundera över hurdan hjälp din familj behöver, t.ex. familjeservice, stödfamiljsverksamhet och familjevård. Mera information hittar du här. För kontaktuppgifter till socialservicen i Kronoby, se här.

Ekonomiska problem

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand, och syftet med det är att trygga en persons och familjs utkomst och främja möjligheterna att klara sig på egen hand.

Det är möjligt att få utkomststöd då man inte med egen hjälp klarar av en ekonomiskt svår livssituation. Med hjälp av utkomststödet garanteras minimiutkomsten under ett övergångsskede. Samtidigt söker man lösningar för att förbättra sökandens livssituation. Mera information hittar du här (Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre och Larsmo) och här om du bor i Kronoby.

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)