Nyinflyttade

Informations- och rådgivningstjänster för invandrare / Integrationsporten

Integrationsporten Jakobstad

Stadshuset i Jakobstad, Strengbergsgatan 1
68600 Jakobstad
Telefon: 044 7851 686
integration@jakobstad.fi

13.6-15.7.2022
måndagar och onsdagar 13-16

STÄNGT
18-29.7

från 1.8-

måndag -torsdag kl. 13-16

 

Integrationsporten Nykarleby

Nykarleby biblioteket, Topeliusesplanaden 10

Telefon: 044 7851 686
integration@jakobstad.fi

Öppettider:

stängt 13.6-29.7.

från 1.8-

fredagar kl. 13-16

 

Integrationsporten Kronoby

Kvarnen, Torgarevägen 4
Telefon: 044 7851 686
integration@jakobstad.fi

måndagar kl. 13-16:

13.6

 

 

 

 

Välkommen till Integrationsporten i Jakobstadsregionen

Har du precis flyttat till Finland? Behöver du hjälp med att finna dig till rätta? Har du praktiska frågor? Vår uppgift är att på bästa sätt medverka till att alla nyinflyttade får en möjlighet att bli delaktiga i samhället. Handledningen sker på engelska, svenska eller finska och vid behov med hjälp av tolk.

Du kan till exempel få:

  • Hjälp med att lära dig om det finländska samhället.
  • Veta vilken service olika myndigheter erbjuder (polisen, magistraten, FPA, skattebyrån, TE-byrån).
  • En inledande kartläggning och en uppföljningsplan (för dem som inte är TE-byråns klienter).
  • Hjälp med att hitta språkkurser och utbildning.
  • Hjälp med att ordna dagvård och utbildning för barnen.
  • Reda på regler kring arbete och arbetskraftsinvandring.
  • Tips på roliga fritidsaktiviteter.
  • Rådgivning kring boende och ekonomi.

Kom gärna och besök oss i Porten. Vi finns i stadshuset, ingång E.

   glyph logo May2016flogo RGB HEX Blk 72

 

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)