Nyinflyttade

Integrerade servicekedjor för invandrare i Jakobstadsnejden

Projektets mål är att utveckla en smidig och enhetlig integrationsstig för invandrarna i Jakobstadsnejden - oberoende invandrarbakgrund - genom att:

  • Förbättra tillgången av integrationsservice för invandrarna – infopunkt.
  • Systematiskt genomföra inledande kartläggningar för att kartlägga handlednings- och servicebehovet bland invandrarna (för dem som inte är TE-byråns klienter)
  • Utifrån den inledande kartläggningen erbjuda personlig handledning som stöd för individuell integration samt uppföljning av densamma.
  • Utveckla samarbetet/servicekedjorna med nyckelsamarbetsparterna (Concordia, magistrat, TE- byrå, FPA, polis, skattebyrå, socialen, hälso-och sjukvård, föreningar, församlingarna, dagis/skola/ utbildning).
  • Utveckla tjänster, processer och kompetenser – stöd för personal och samarbetsparter.
  • Bygga upp grundläggande information på lokal nivå, på flera språk (på webben och i skriftligt format).

Projektet pågår under perioden 1.1.2016-31.12.2018, och merparten av finansieringen kommer från Europeiska socialfonden.

Ytterligare information: 

 

 

                                                                                                              eu

 

                                                                                                           havkraft2

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)