Projektmaterial

 

Översatt infomaterial

Boende - Ordningsregler

arabiska - bulgariska - engelska - estniska - farsi -  finska - rumänska - ryska - somaliska - svenska - thai
vietnamesiska

Instruktioner för Päikky

arabiska - bulgariska - svenska - tjeckiska

Instruktioner för TietoEdu

arabiska - finska - svenska

Välkommen till småbarnspedagogiken (infoblad)

arabiska - bulgariska - burmesiska - engelska - finska
ryska - singalesiska - svenska - vietnamesiska

 

 

Plan för barnets lärande: BÅTEN

arabiska - svenska och finska - thai - ukrainska

Instruktioner FPA taxi

arabiska - farsi - somaliska

Flödesschema vid sjukdom

arabiska - bulgariska - dari - engelska - finska - franska
rumänska - ryska - somaliska 

Infoblad - allmänna rekommendationer för sjukfrånvaro (småbarnspedagogik)

arabiska - franska

Övrigt hälsovårdsmaterial

arabiska (egenvård) 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)