Projektmaterial

Projektets nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1/2017

Nyhetsbrev 1/2018

Utvärdering

Welcome to Ostrobothnia - A study of the development of integration services for newcomers in the Jakobstad area (Master’s Thesis in Culture and Arts by Malin Winberg, the Degree Programme of Leadership and Service Design, Turku 2017)

Översatt infomaterial

Boende - Ordningsregler

arabiska
bulgariska
engelska
estniska
farsi
finska
rumänska
ryska
somaliska
svenska
thai
vietnamesiska

Dagvård - instruktioner för Päikky

arabiska
bulgariska
svenska
tjeckiska

Dagvård - välkommen till småbarnspedagogiken (infoblad)

arabiska
bulgariska
burmesiska
engelska
finska
ryska
singalesiska
svenska
vietnamesiska

 

Flödesschema vid sjukdom

arabiska
bulgariska
dari
engelska
finska
franska
rumänska
ryska
somaliska 

Infoblad - allmänna rekommendationer för sjukfrånvaro (dagvård)

arabiska
franska

Instruktioner FPA taxi

arabiska
farsi
somaliska

Övrigt hälsovårdsmaterial

arabiska (egenvård) 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)