Mottagande av flyktingar

Kvotflyktingar (vietnameser) mottogs första gången i nejden 1989. Sedan 2010 samarbetar Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Larsmo och Kronoby i kvotflyktingmottagning. År. 2010 anlände 36 burmesiska och 2011 79 afghanska kvotflyktingar till regionen medan 50 afghanska flyktingar mottogs år 2012. De senaste åren (2014- 2016) har Jakobstadsregionen tagit emot 50 syriska flyktingar per år. Under perioden 2017 - 2019 kommer Jakobstadsregionen att ta emot 100 kvotflyktingar per år.

Jakobstadsregionens integrationsmodell

I Jakobstadsregionens integrationsmodell genomsyrar integrationsarbetet alla sektioner. Invandringsarbetet har effektiverats tack vare en ny organisationsmodell, nya samarbetsavtal och fler strukturerade nätverk för både myndigheter och frivilligarbetare. Den aktuella processen är en fortsättning på ett samarbete mellan kommunerna Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Nykarleby och Pedersöre som inleddes 2010.

Kommunerna i Jakobstadsregionen har olika behov men kommunerna drar ändå nytta av att ha ett gemensamt mål, en gemensam plan och liknande sätt att förverkliga den. Jämlik service är viktig i en region där kommunerna liknar varandra.

Jakobstadsregionens modell för integration bygger mycket på nätverksarbete där det förs en ständig dialog. Nätverksarbetet är centralt och sträcker sig över flera sektorer.

Läs mera om olika kommuners erfarenheter av att ordna integrationstjänster för kvotflyktingar.

Informationspaketet - mottagande av flyktingar

Läs mera om flyktingmottagandet i Jakobstadsregionen genom snabblänkarna nedan.

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)