Kvotflykting

Processen med att välja ut flyktingar till Finlands kvot och till kommunen består av många skeden som kan ta flera månader.

I 92 § i utlänningslagen finns bestämmelser om villkoren för att en person ska upptas i flyktingkvoten som tas till Finland.

  • Det viktigaste villkoret är att personen är i behov av internationellt skydd.
  • Ett annat är att personen behöver omplaceras från det första asyllandet: personen kan inte återvända till sitt hemland och inte vistas permanent i något annat land.
  • Dessutom förutsätts det att förutsättningarna för mottagande och integration av personen i Finland har bedömts.
  • Det får heller inte finnas några hinder för valet i form av äventyrande av allmän ordning eller säkerhet, folkhälsan eller Finlands internationella förbindelser. Det får heller inte vara fråga om försök att kringgå bestämmelserna om inresa i landet.

Schematisk bild över urvalsprocessen av kvotflyktingar och läs mera om kvotflyktingar på Migrationsverkets webbsidor.

 

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)