Lumina

Lumina är en eftervårdsenhet för ensamkommande ungdomar i åldern 18 – 21 år och utgör en del av flyktingbyrån i Oravais. Enheten är verksam i Jakobstad. Den som hör till Lumina bor självständigt i egen lägenhet. 

Lumina har ett utrymme i Jakobstad som fungerar som mötesplats för ungdomarna, och som kontor för personalen. De har i regel öppet fyra kvällar i veckan och även veckoslut med jämna mellanrum. På torsdagar hålls Lumina Café, som är en gemensam kväll varje vecka. Weekend Café hålls också varje vecka.

Luminas mål är att varje klient ska bli en självständig integrerad individ i samhället. Med detta avses att klienten ska hitta en väg in i samhället, t.ex. genom att skaffa sig ett yrke och därigenom komma in i arbetslivet.

För mer information kontakta personalen på Lumina: flb(at)vora.fi

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)