Nyinflyttade

Social- och hälsovårdstjänster

Social- och hälsovårdsverket betjänar alla kommuninvånare i Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre på lika villkor. Bor du i Kronoby handhas din social- och hälsovård av Soite. 

Registrerade nyfinländare har samma rättigheter att använda de kommunala hälso- och sjukvårdstjänsterna samt socialvårdstjänster som övriga finländare.

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)