Forskning och publikationer

 2021 - Sysselsättningsrapport

 

sysselsattningsrapport

 

 2021 - Examensarbete (Socionom Högre YH)


I examensarbetet har man utvecklat ett verktyg, en enkät, som skall mäta i vilken utsträckning kommunerna har anpassade informations- och rådgivningstjänster inom alla kärnområden för integration. Integrationens kärnområden har identifierats utgående från teorier om god integration och vilka tjänster som behövs för att uppnå detta.

Annika H YH4

 

 Flyktingmottagning i Jakobstadsregionen 2010-2018:

flyktingmottagning

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)