Utbildning

När du behärskar finska eller svenska är det lättare för dig att trivas i landet och bli delaktig i ditt nya hemland. Du har lättare att sköta dina ärenden med myndigheter, följa nyheter, få nya bekantskaper och vänner. Eller du kanske redan behärskar språket och vill (vidare)utbilda dig.

Om du studerar i Finland över tre (3) månader behöver du ett uppehållstillstånd. Studierna bör leda till examen. Även utbytesstudenter beviljas uppehållstillstånd om de studerar inom ett godkänt utbytesprogram.

Det krävs också en utredning över din utkomst. Det betyder att du måste bevisa att du kan försörja dig. Du kan inte få studiestöd i Finland och du måste ha en tillräcklig sjukförsäkring. Sjukförsäkringen täcker sjukvården i Finland.

Om du ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd måste du ha avlagt ett visst antal studieprestationer. En studerande får arbeta i viss mån trots att uppehållstillståndet beviljats för studier. Kontrollera hur mycket du får arbeta om du studerar. Vänd dig till Migrationsverket om du har frågor.
Uppehållstillståndet för studerande är tillfälligt (B-tillstånd). Studierna kan pågå längre än ett år, men tillståndet beviljas i allmänhet för ett år åt gången. Om du vill stanna i Finland efter studierna måste du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd på andra grunder. En annan grund kan exempelvis vara arbete eller familj. Efter att du avlagt examen kan du beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd för att söka jobb. Tillståndet gäller i sex (6) månader.

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)