Högskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildningen i Jakobstadsregionen är i första hand inriktad på det kulturella området och på internationella relationer i form av handel eller turism. Av Yrkeshögskolan Novias utbildningsprogram inom kultur är fyra lokaliserade i regionen: Bildkonst, formgivning, mediakultur och musik. Musikutbildningen utmynnar i examen som musiker eller musikpedagog.

Centria Yrkeshögskola är en tvåspråkig yrkeshögskola, där utbildningarna i företagsekonomi och internationell handel, turism samt planering och marknadsföring inom pälsbranschen finns i Jakobstad.

Läs mera här:
• Yrkeshögskolan Novia
• Centria Yrkeshögskola
• Campus Allegro

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)