Nyinflyttade

Välkommen till Jakobstadsregionen!

Jakobstad är centrum för en tvåspråkig region bestående av 5 kommuner - Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo - med cirka 50 000 invånare och över 21 000 arbetsplatser. Jakobstads invånarantal är 19 231 (preliminära uppgifter för september 2019) och antalet arbetsplatser är cirka 11 000.

Stadens starka industriella bas och fungerande näringsliv har givit goda möjligheter att utveckla servicen. Regionen är väl integrerad genom olika samarbetsformer och bildar ett enhetligt ekonomiområde.

 jstadsnejden

3 200 personer pendlar dagligen in från omgivande kommuner till arbetsplatserna i staden och 1 800 stadsbor jobbar i omnejden vilket gör att stadens självförsörjningsgrad på arbetsplatser är en av landets absolut högsta (130,8 %). Inom Jakobstadsregionen finns det 3 000 företag, varav 1 200 i Jakobstad. Tillsammans med Karlebyområdet bildar Jakobstadsregionen ett enhetligt arbetsmarknadsdområde med över 100 000 invånare och över 6 000 företag.

Jakobstad är en idealisk ort för företagsverksamhet. Näringslivet har företag inom alla branscher och många av företagen exporterar sina produkter och tjänster varför staden har en internationell prägel.

Har du kommit till Jakobstadsregionen för studier, arbete, familjeband eller som flykting? Läs mera i snabblänkarna nedan!

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)