Välkommen till Jakobstadsregionen!

Jakobstad är centrum för en tvåspråkig region bestående av 5 kommuner - Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo - med 48600 invånare och över 21000 arbetsplatser. Jakobstads invånarantal är 19500 och antalet arbetsplatser är 11.000.

Stadens starka industriella bas och fungerande näringsliv har givit goda möjligheter att utveckla servicen. Regionen är väl integrerad genom olika samarbetsformer och bildar ett enhetligt ekonomiområde.

Jakobstad är centrum för en tvåspråkig region bestående av 5 kommuner - Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo - med 48600 invånare och över 21000 arbetsplatser. Jakobstads invånarantal är 19500 och antalet arbetsplatser är 11.000.

Stadens starka industriella bas och fungerande näringsliv har givit goda möjligheter att utveckla servicen. Regionen är väl integrerad genom olika samarbetsformer och bildar ett enhetligt ekonomiområde.

 jstadsnejden

3200 personer pendlar dagligen in från omgivande kommuner till arbetsplatserna i staden och 1800 stadsbor jobbar i omnejden vilket gör att stadens självförsörjningsgrad på arbetsplatser är en av landets absolut högsta (130,8%). Inom Jakobstadsregionen finns det 3000 företag, varav 1200 i Jakobstad. Tillsammans med Karlebyområdet bildar Jakobstadsregionen ett enhetligt arbetsmarknadsdområde med över 100.000 invånare och över 6000 företag.
Jakobstad är en idealisk ort för företagsverksamhet. Näringslivet har företag inom alla branscher och många av företagen exporterar sina produkter och tjänster varför staden har en internationell prägel.

Har du kommit till Jakobstadsregionen för studier, arbete, familjeband eller som flykting? Läs mera i snabblänkarna nedan!

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)