Vanliga frågor

1. Vem kan svara på frågor som gäller ansökan om utkomststöd?

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand av samhället för personer och familjer som har hamnat i ekonomiska svårigheter. Det är avsett att vara en tillfällig hjälp eller hjälp som kompletterar andra inkomster och förmåner.

Man ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA. Socialväsendet bestämmer om det behovsprövade kompletterande och förebyggande utkomststödet. Du kan ansöka om behovsprövat utkomststöd samtidigt när du söker grundläggande utkomststöd. FPA överför ansökans behovsprövade del till kommunen. Om du har ett gällande beslut om grundläggande utkomststöd, kan du ansöka om behovsprövat utkomststöd direkt hos socialväsendet.

FPA/utkomststöd

När du har ett gällande beslut av FPA om grundläggande utkomststöd kontaktar du din socialbyrå:

2. Vem kan berätta var närmaste hälsostation finns?

Kontakta telefonrådgivningen på din hvc-mottagning om du vill fråga råd om sjukdomar, fråga om laboratorie- och röntgensvar eller boka tid till läkare, hälsovårdare eller sjukskötares sjukvårdsmottagning.

Jakobstad, Nykarleby, Larsmo, Pedersöre:

Fråga råd - boka tid 

Serviceguide

Beställ tid till laboratoriet

Jouren

Kronoby:

Information här (Soite)

3. Hur ansöker jag om dagvårdsplats för mitt barn?

För information om respektive stads/kommuns dagvård:

4. Var kan jag ansöka om bygglov eller få råd i frågor som gäller tillståndsprocesserna?

5. Hur ansöker jag om Jakobstadsregionens hyresbostäder?

6. Vad händer i Jakobstadsregionen?

7. Var får jag information om hur jag ska göra för att bli företagare i Jakobstadsregionen?

8. Var får jag information om beslut som fattas av stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige?

9. Jag är EU-medborgare och skulle vilja flytta till Jakobstadsregionen. Hur går det till?

Som EU-medborgare kan du vistas i Finland i tre månader på egen bekostnad. Om du vill stanna kvar i Jakobstadsregionen och registrera dig ska du ha arbete, ett aktivt företag, en studieplats eller ett långvarigt familjeband. Mer information hittar du här.

10. Vem ordnar kurser i finska eller svenska i Jakobstadsregionen?

11. Jag har ett tidsbundet uppehållstillstånd som snart löper ut, var kan jag förnya det?

Du måste ansöka om ett fortsatt tillstånd innan ditt uppehållstillstånd går ut. Om du inte ansöker om ett fortsatt tillstånd, måste du lämna landet när ditt uppehållstillstånd går ut.

Migrationsverket beviljar dig ett fortsatt tillstånd om villkoren för ditt föregående uppehållstillstånd fortfarande uppfylls. Om du har vistats i Finland tillräckligt länge, kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd.

12. Kan jag arbeta medan jag väntar på beslutet om min ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete?

Så länge handläggningen av din första ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete pågår har du inte rätt att arbeta. Undantag från detta är arbeten för vilka det inte krävs något uppehållstillstånd. Notera dock att även dessa arbeten får göras utan uppehållstillstånd endast under den tid som ditt visum är giltigt eller så länge det råder visumfrihet.

Om du redan har beviljats uppehållstillstånd på grund av arbete eller annat uppehållstillstånd som ger dig rätt att arbeta kan du fortsätta med sådant arbete inom samma bransch som ditt föregående tillstånd berättigade till medan din ansökan om fortsatt uppehållstillstånd handläggs. En förutsättning för detta är att du har ansökt om fortsatt tillstånd innan det föregående tillståndet löpte ut.

Mer information från Migrationsverket. Se även arbeten för vilka det inte behövs något uppehållstillstånd (”Rätt att arbeta utan uppehållstillstånd”; 81 § i utlänningslagen).

13. Kan jag ansöka om uppehållstillstånd i Finland för mina föräldrar?

Det är i vissa fall möjligt att ansöka om uppehållstillstånd för andra anhöriga än medlemmar i kärnfamiljen med familjeband som motivering. Migrationsverket handhar ansökningar om uppehållstillstånd.

14. Hur ansöker jag om finländskt medborgarskap?

Se Migrationsverkets information.

15. Jag har flyttat till Jakobstadsregionen från utlandet och har barn i skolåldern. Hur kan de börja få undervisning?

Ett barn kan få förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen, vilket innebär att barnet får undervisning i finska eller svenska. Förberedande undervisning är avsedd för alla barn med invandrarbakgrund om ännu inte kan finska eller svenska. Den förberedande undervisningen pågår vanligen i ett år. Därefter flyttas eleven över till en vanlig klass. Om du har frågor som gäller skolundervisning eller förberedande undervisning kontakta respektive stad/kommun:

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)