Nyinflyttade

Småbarnspedagogik och grundskola

Småbarnspedagogik i Jakobstad

Vi är föregångare när det gäller att ordna kommunal småbarnspedagogik och vi har haft en välfungerande dagvård redan i 110 år.

Vi kan erbjuda alla familjer småbarnspedagogisk
verksamhet som stöder barnens fostran, utveckling
och inlärning i form av daghems- och
familjedagvård samt lekverksamhet. Den småbarnspedagogiska verksamheten i Jakobstad
bygger på fostringsgemenskap med föräldrarna.
Vår målsättning är att barnen växer upp till
flexibla vuxna med en stark identitet och
respekt för olikheter.

I Jakobstad finns 11 kommunala daghem.
Det finns tillgång till hel- och halvdagsvård
på svenska och finska samt skiftes-, kvälls- och helgvård. För 5-åringarna finns också
språkbadsgrupper.

I staden verkar dessutom privata daghem och kommunala familjedagvårdare, och det finns
tillgång till privat lekparks- och
dagklubbsverksamhet.

Ansökan om kommunal småbarnspedagogik

Du kan ansöka om en dagvårdsplats elektronisktNär man söker en språkbadsplats ska man fylla i en särskild blankett. Se närmare anvisningar här.

Ansökan ska inlämnas senast fyra månader innan barnet behöver en vårdplats. Vid akut behov av vårdplats ska ansökan inlämnas så fort som möjligt, dock senast två veckor innan barnet behöver en vårdplats.

Du kan vända dig till stadens dagvårdsavdelning med alla ärenden som hör till småbarnspedagogiken.

DSC 4603DSC 23DSC 9996


Förskoleundervisning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet

Förskoleundervisning för 6-åriga barn ges 4 h varje skoldag kl. 8.00–12.00, den är obligatorisk och avgiftsfri, och undervisningen ordnas i skolan.

De som deltar i förskoleundervisning har också rätt till dagvård, som ordnas på skolan. Huvudprincipen är att de som kommer till förskoleundervisningen anvisas en närundervisningsplats inom samma elevupptagningsområde som inom den grundläggande utbildningen.

Bildningsväsendet i Jakobstad ordnar tillsammans med församlingarna morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever. Verksamheten är avsedd för alla elever i åk 1–2 och för alla elever inom specialundervisningen (1-9).

Verksamheten ordnas skoldagar och den börjar i skolan kl. 6.30 och pågår tills skoldagen börjar. Eftermiddagsverksamheten börjar efter att skolan slutat och pågår till kl. 16.30.

DSC 67

DSC 68


Grundläggande utbildning av hög kvalitet på två språk och med språkbad

Det finns tio grundskolor i Jakobstad, fem av dem är svenskspråkiga och fyra finskspråkiga. Dessutom har staden en språkbadsskola.

Jakobstad är den enda orten i Finland där det ordnas språkbadsundervisning på båda inhemska språken, både på svenska och finska. 

Svenskspråkiga lågstadier är Bonäs skola och Vestersundsby skola i de västra delarna av staden, Kyrkostrands skola i Lappfjärden i den sydvästra delen av staden och Lagmans skola i stadens centrum.

Se var skolorna ligger på kartan: Bonäs skola, Vestersundsby skola, Kyrkostrands skola, Lagmans skola

Finskspråkiga lågstadier är Itälä skola i den östra delen av staden, Länsinummi skola i den västra delen av staden och Ruusulehto skola i Grannabba, i den södra delen av staden.

Se var skolorna ligger på kartan: Itälä skola, Länsinummi skola, Resurskolan

Språkbadsskolan verkar för närvarande i ersättande utrymmen i centrum.

Se läget på kartan: Språkbadsskolan

Det finns två högstadier i Jakobstad: den svenskspråkiga Oxhamns skola och den finskspråkiga Etelänummi skola. Båda högstadierna ligger i centrum.

De svenskspråkiga språkbadsklasserna 7–9 går i Oxhamns skola och de finskspråkiga språkbadsklasserna 7-9 går i Etelänummi skola.

Se på kartan: Etelänummi skola, Oxhamns skola

2009.09.24 01B lontoo lagman skola

DSC 9862

DSC 9909

 

Widgetområde (Innehåll)

faboda6

Widgetområde (Nere)