Nyinflyttade

Österbottens välfärdsområde

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad ansvarar för social- och hälsovård i Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre kommuner. Verksamheten betjänar ca. 43 300 personer.

Social- och hälsovårdsverket bidrar till välfärd och god hälsa för nejdens befolkning. Verksamheten skall ge trygghet genom en jämlik samt värdig vård och omsorg åt alla som behöver.

Tjänster för nya invånare och klienter samt information som behövs för den första kontakten har koncentrerats till ett ställe på våra webbsidor. I kund- och patientguiden finns närmare råd om hur man ska handla i olika situationer. 

Bekanta dig med social- och hälsovårdsverkets serviceguide

För barnfamiljer finns mångsidiga tjänster, allt från rådgivningar till familjeplanering och familjerådgivning. Till serviceutbudet hör också barnskydd, hälso- och sjukvård samt munhälsovård.

Målet för skol- och studerandehälsovården är att främja barns och ungdomars hälsa samt att stöda en sund uppväxt och utveckling. Tjänster erbjuds också i olika problemsituationer, t.ex. vid ätstörningar eller psykiska problem

För vuxna erbjuds mångsidiga tjänster såväl inom socialarbete, missbrukarvård som inom hälso- och sjukvård (t.ex. fysiatri och rehabilitering, smärtvård, diabetesrådgivning samt individuella hälso- och vårdplaner för patienter med kroniska sjukdomar).

Inom äldreomsorgen ligger tyngdpunkten på förebyggande tjänster och tjänster
som stöder de äldres förmåga att bo och klara sig på egen hand, t.ex. med hjälp av
hemvård och hälsorådgivning. Genom servicehandledningen för äldre får man reda
på lämpliga tjänster för olika situationer.

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)