Uusi asukas

Demokratia ja osallisuus

Suomi on aika suuri ja harvaan asuttu maa, jossa on paljon luontoa mutta vähemmän kaupunkeja kuin monessa muussa maassa.

 • Suomi on hyvinvointivaltio. Tämä merkitsee, että valtio huolehtii esimerkiksi köyhistä, sairaista ja vammaisista. Perusopetus on lapsille ilmainen.
 • Saadakseen rahaa palveluja varten, valtio kantaa veroa yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä.
 • Ensi alkuun suomalaiset voivat olla hiljaisia, mutta kun olet oppinut tuntemaan suomalaisen, voit saada elinikäisen ystävän.

                                                    finland map

Asiatietoa Suomesta

Suomi on demokraattinen tasavalta. Suomella ei ole kuninkaallisia, vaan presidentti. Suomi on Euroopan unionin (EU) jäsen.

 • Suomi on melko suuri maa Euroopassa. Tosin täällä ei asu niin paljon ihmisiä, suunnilleen 5 400 000. Suurin osa asuu maan eteläosassa.
 • Pääkaupungissa Helsingissä asuu suun. 590 000 henkilöä. Suurimmissa kaupungeissa pääkaupunki-seudulla, Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, asuu yhteensä suunnilleen 1 miljoona ihmistä. Tampereella, joka on suurin kaupunki pääkaupunkiseudun ulkopuolella, asuu melkein 220 000 ihmistä. Turussa, joka on Suomen vanhin kaupunki, asuu yli 180 000 ihmistä.
 • Suomen naapurimaat ovat Ruotsi, Norja, Venäjä ja Viro.

                   

 

                                                    

Politiikka ja hallinto

 • Valta Suomessa kuuluu kansalle, ja sitä edustaa eduskunta.
 • Tasavallan presidentti ja eduskunta valitaan vaaleilla. Presidentti valitaan kuudeksi (6) vuodeksi ja eduskunta neljäksi (4) vuodeksi.
 • Kansalaiset valitsevat 200 kansanedustajaa vaaleilla. Kansanedustajat laativat lakeja ja päättävät valtion taloudesta. Presidentti käyttää hallitusvaltaa yhdessä valtioneuvoston kanssa. Valtioneuvosto koostuu pääministeristä ja muista ministereistä. Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet. Suomessa on valtakunnallinen valtiollinen aluehallinto ja kuusi aluehallintovirastoa.
 • Suomessa on 320 kuntaa (2013). Kaikilla kunnilla on itsehallinto. Tämä merkitsee, että kunnat päättävät itse rahataloudellisista kysymyksistään. Kunta on velvollinen tarjoamaan peruspalveluja asukkaille. Peruspalvelut käsittävät muun muassa koulun, terveydenhoidon ja sosiaaliviraston palvelut. Asukkaiden edustajat kunnan hallinnossa valitaan vaaleilla.

 

 

 

 

 

 

                  

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

 • Suomessa kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä. Henkilöä ei saa asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, mielipiteen, terveydentilan tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Myös lapsia on kohdeltava yhdenvertaisina yksilöinä. Tasa-arvolla tarkoitetaan, että miehillä ja naisilla on samat oikeudet.
 • Naiset työskentelevät sekä politiikassa että elinkeinoelämässä.
 • Suomessa on täysin normaalia, että miehet tekevät taloustöitä. Miehet siivoavat, laittavat ruokaa ja huolehtivat lapsista.
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo merkitsevät myös, että ketään ei saa syrjiä.

Äänestäminen ja äänioikeus

 • Jokainen Suomen kansalainen, joka on täyttänyt 18 vuotta, saa äänestää vaaleissa. Miehillä ja naisilla on sama äänioikeus.
 • Saadaksesi äänestää sinun on asuttava vakinaisesti Suomessa. Jos et ole Suomen kansalainen saat äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisissa kansanäänestyksissä. Jos et ole Suomen kansalainen et saa äänestää presidentinvaalissa etkä eduskuntavaaleissa. Äänestyslippu tulee postitse kotiisi.

Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet

 • Lain mukaan Suomen kansalaisilla on tietyt perusoikeudet ja -vapaudet. Lain mukaan kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tämä koskee myös maahanmuuttajia. Se merkitsee, että kaikilla on samat oikeudet.
 • Suomessa kaikilla on oikeus oikeusturvaan. Tämä merkitsee, että sinulla on oikeus valittaa, jos esimerkiksi viranomainen kohtelee sinua väärin. Suomessa jokaisella on oikeus omaan uskontoonsa. Kaikki saavat myös asua missä he haluavat.
 • Jokaisella on sananvapaus. Sananvapaus tarkoittaa, että henkilö saa sanoa mielipiteensä. Sananvapaus tarkoittaa myös, että lehtiä ei sensuroida. Suomessa jokaisella on oikeus osallistua yleiseen kokoukseen. Mielenosoituksia varten on haettava lupa poliisilta.
 • Ihmisillä on lain mukaan myös velvollisuuksia. Esimerkiksi lapsilla on oppivelvollisuus.Se tarkoittaa, että heidän täytyy käydä koulua. Koulu täytyy aloittaa sen vuoden aikana, kun lapsi täyttää
  seitsemän (7) vuotta. Oppivelvollisuus päättyy sen vuoden aikana, kun nuori täyttää 17-vuotta.
 • Jokaisella on velvollisuus maksaa veroa tuloista. Myös omaisuudesta täytyy maksaa veroa. Suomen kansalaisen velvollisuuksiin kuuluu myös asevelvollisuus. Se tarkoittaa, että jokaisen yli
  18-vuotiaan miehen täytyy käydä armeija tai suorittaa siviilipalvelus. Suomessa naisilla ei ole asevelvollisuutta. Jos nainen haluaa, myös hän voi mennä armeijaan.
 • Suomalaisella on EU-kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet. EU-kansalaisella on oikeus liikkua vapaasti EU:n alueella. EU-kansalainen saa myös tehdä vapaasti töitä kaikissa EU-maissa.
Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)