Validointi

Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin –hanke

Centria-ammattikorkeakoulu hallinnoi Opetushallituksen pääosin rahoittamaa Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin –hanketta, jossa edistetään ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kotoutumista esim. opintoihin ja työllistymiseen liittyvin keinoin. Hankkeen pääkohderyhmää olivat ulkomaalaistaustaiset henkilöt ja välillistä kohderyhmää ovat työnantajat ja koulutustoimijat.

Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2018-31.12.2020. Hankkeen päätoteuttaja Centria-ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeen osatoteuttajia ovat Kpedu, KAMK, Kokkolan kaupunki ja Pietarsaaren kaupunki. Hankkeen tavoite oli tavoittaa 400 maahan muuttanutta. Hankkeen päättyessä hanke oli toiminnallaan tavoittanut yhteensä 770 maahan muuttanutta.

 

Pietarsaaren kaupungin (Kotouttamisyksikkö ja Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto) osatoteutuksessa tehtyä ja tuotettua: 

Kesätyöinfo 2020 järjestettiin tammikuussa 2020. Tilaisuudessa kerrottiin kesätöiden hakemisesta ja yleensä työelämän vaatimuksista Suomessa. Saimme mukaan TE-palveluista Marjut Marttilan ja Ehjä ry:n Kannustavat kokemukset -toiminnasta Jani Vaajalan. Tilaisuus toteutettiin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja arabiaksi. Tilaisuutta markkinoitiin kielikoulujen ja kotouttamisyksikön somen kautta ja osallistujia oli yli sata, niin paljon kuin Panama -kokoushuoneeseen Pietarsaaren kaupungintalolle mahtui. Tarkoitus on, että kesätyöinfoja järjestetään jatkossa vuosittain.

 

palvelukartta

Palvelukartta asiakkaan ohjaamiseen on syntynyt tarpeesta kehittää selkeä ohjausmalli asiakkaan ohjaamiseen. Palvelukarttaa voivat käyttää kaikki ohjaustyötä tekevät ja se on aina ajantasalla.

 

20190329 163824

Työpaja osaamisen tunnistamisesta Anni Karttunen, Globedu järjestettiin 29.3.2019 ja siihen osallistui 18 validoijaa. Mukana oli mm. kouluttajia, hanketyöntekijöitä, viranomaisia.

Linkki materiaaliin

 

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)