Turvapaikanhakijat

Turvapaikanhakumenettely

Suomeen tulevat turvapaikanhakijat hakevat turvapaikkaa poliisilaitokselta. Maahanmuuttovirasto (Migri) selvittää, onko turvapaikanhakijalla riittävästi syytä saada jäädä Suomeen. Odotusajan pituus riippuu mm. siitä kuinka moni on viime aikoina tullut Suomeen, ja miten monimutkaisia tapaukset ovat. Suomesta turvapaikaa  hakeva henkilö asuu useimmiten pakolaiskeskuksessa, joskus ystäviensä tai sukulaistensa luona. Odotusaikana hän osallistuu kielen opetukseen ja erilaiseen järjestettyyn toimintaan. Kaikille Suomeen tuleville turvapaikanhakijoille tehdään terveystarkastus. Sen lisäksi aikuisella turvapaikanhakijalla on lain mukaan oikeus akuuttien sairauksien hoitoon. Vastaanottokeskus järjestää lääkärin vastaanotolle, lasten neuvolaan, kouluterveydenhoitoon ja ehkäisyneuvontaan pääsyn. Äitiyshuolto ja hammashoito hoidetaan ostopalveluina.

Jos turvapaikan myöntämiselle ei ole riittävästi perusteita, tehdään maastapoistamispäätös. Turvapaikanhakija voi joko hyväksyä päätöksen ja matkustaa kotiin tai valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Jos myös Helsingin hallinto-oikeus katsoo, ettei turvapaikan myöntämiseen ole riittävästi perusteita, valitus hylätään. Joissakin tapauksissa asiasta voi valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Päätöksestä valittaminen merkitsee uutta odotusaikaa. Monet joutuvat odottamaan vuoden tai kaksi ennen kuin heidän asiansa on lopullisesti ratkaistu. Jos henkilö ei omasta tahdostaan halua matkustaa kotiin, poliisin tehtävänä on huolehtia, että hän lähtee Suomesta. Odotusaikana erilaiset toiminnot tai työllistyminen olisivat tärkeitä, sillä pitkät odotusajat ovat monesti vaikeita turvapaikanhakijoille. Vaihtelevan toiminnan avulla arki saa mahdollisimman paljon laadukasta sisältöä. Järjestetystä päiväohjelmasta voi olla hyötyä turvapaikanhakijalle riippumatta siitä, jääkö hän maahan vai ei. Päiväohjelmaan kuuluu kieliopintoja, ATK taitoja, asuinalueen hoitoa, käsitöitä, harjoittelua yrityksissä sekä fyysistä ja psyykkistä terveyttä edistäviä urheiluharrastuksia. 

Kouluikäisillä lapsilla on oikeus opetukseen samoin kuin muillakin lapsilla on oikeus perusopetukseen. Pakolaiskeskuksen päiväkerho tarjoaa viihtyisää ja antoisaa yhdessäoloa 3-5-vuotiaille lapsille. Yhteistyö paikallisten yhdistysten kanssa on hyvä. Sekä lapset että aikuiset osallistuvat erilaiseen yhdistystoimintaan. 

Oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat rekisteröidään väestörekisteriin. Heille osoitetaan kunnasta asunto, tai he voivat itse etsiä asuinpaikkansa. Kunta tekee jokaiselle pakolaiselle kotouttamissuunnitelman ja saa työstä valtiolta korvauksen.

 

 

 

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)