Työ

Suomalainen työpaikka

  • Täsmällisyys ja rehellisyys ovat tärkeitä arvoja suomalaisessa työelämässä.

Ennen työn aloittamista

  • Työn aloittaminen on helpompaa, kun tunnet sinuun kohdistuvat työnantajan odotuksetTutustu työnantajaan etukäteen esimerkiksi internetin avulla.
  • Ole työnantajaan yhteydessä ennen työn aloittamista ja kysy ohjeita ja neuvoja. Tutustu suomalaiseen lainsäädäntöön.

Työsopimus

  • Työsopimus työntekijän ja työnantajan välillä kannattaa tehdä kirjallisesti.
  • Jos et ymmärrä sopimuksen sisältöä, älä allekirjoita.

Työpaikalla täytyy toteutua tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

  • Naista täytyy kohdella samalla tavalla kuin miestä. Maahanmuuttajaa täytyy kohdella samalla tavalla kuin suomalaista. Sinua ei saa syrjiä, etkä sinä saa syrjiä muita.
  • Syrjimistä ei ole se, että työnantaja jakaa työtehtävät työntekijöiden koulutuksen ja ammattitaidon perusteella. Kielitaito voi olla vaatimus joihinkin työtehtäviin. Suomen kielen osaaminen on aina työntekijälle eduksi!

Työntekijän velvollisuudet

  • Työntekijän velvollisuus on noudattaa työnantajan antamia työmääräyksiä, suorittaa työ huolellisesti ja noudattaa työaikaa. Työntekijän täytyy säilyttää työnantajan liike- ja ammattisalaisuudet.

Työntekijän oikeudet

  • Työntekijällä on oikeus turvalliseen työympäristöön. Työntekijällä on oikeus työehtosopimuksen (TES) ja työsopimuksen mukaiseen palkkaan, työaikaan ja lomaan. Työajasta on säädetty työaikalaissa ja lomista vuosilomalaissa. Lue lisää!
  • Työntekijällä on oikeus sairauslomaan. Työntekijällä on oikeus palkkaan sairauden ajalta. Laki ja työehtosopimus määräävät palkallisen poissaolon pituuden. Työnantajan velvollisuus maksaa palkkaa sairausloman ajalta on rajallinen. Kun työnantajan velvollisuus loppuu, Kela maksaa sairauspäivärahaa. Voit saada Kelan sairauspäivärahaa vain, jos sinulla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Voit saada sairauspäivärahaa, jos olet 16–67-vuotias ja sairauden takia työkyvytön. Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Lue lisää: www.kela.fi/sairastaminen

Lue lisää Pietarsaaren seudun työmahdollisuuksista täältä.

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)