Uusi asukas

Pohjanmaan hyvinvointialue

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto vastaa Pietarsaaren, Luodon, Uudenkaarlepyyn ja
Pedersören kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluista. 

Sosiaali- ja terveysvirasto palvelee noin 43 300 asukasta.

Sosiaali- ja terveysvirasto edistää seudun väestön hyvinvointia ja hyvää terveyttä. Toiminta
tarjoaa turvaa antamalla yhdenvertaista ja arvokasta hoitoa ja huolenpitoa kaikille tarvitseville. 

Uusille asukkaille ja asiakkaille suunnatut palvelut ja ensikontaktiin liittyvät asiat on koottu
yhteen paikkaan sosiaali- ja terveysviraston kotisivuilla. Asiakas- ja palveluoppaasta löytyy
lähempiä neuvoja miten erilaisissa tilanteissa tulisi toimia. 

Tutustu sosiaali ja terveysviraston palveluoppaaseen.

Lapsiperheille on tarjolla monipuolisia palveluita neuvolasta perhesuunnitteluun ja neuvontaan. Myös lastensuojelu ja terveydenhuolto sekä suun terveys kuuluvat palveluvalikoimaan. 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon tavoitteena on lasten ja nuorten terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen.
Palveluita tarjotaan myös erilaisissa ongelmatilanteissa, kuten syömishäiriöihin ja mielenterveysongelmiin liittyen. 

Aikuisille tarjotaan monipuolisia palveluita niin sosiaalityön, päihdehuollon kuin terveydenhuollon puolelta (esim. fysiatria ja kuntoutus, kipuhoito, diabetesneuvonta ja pitkäaikaissairaille tehtävät yksilölliset terveys- ja hoitosuunnitelmat). 

Ikääntyvien palveluissa painopiste on ennaltaehkäisevissä sekä itsenäistä asumista ja selviämistä tukevissa palveluissa, kuten kotihoidossa ja terveysneuvonnassa. Sopivat palvelut eri tilanteisiin selviävät ikäihmisille suunnatusta palveluohjauksesta 

  

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)