Uusi asukas

Pietarsaaren sosiaali-ja terveysvirasto

Pietarsaaren sosiaali-ja terveysvirasto vastaa Pietarsaaren, Luodon, Uudenkaarlepyyn ja
Pedersören kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluista. 

Sosiaali- ja terveysvirasto palvelee noin 43 300 asukasta.

Sosiaali- ja terveysvirasto edistää seudun väestön hyvinvointia ja hyvää terveyttä. Toiminta
tarjoaa turvaa antamalla yhdenvertaista
ja arvokasta hoitoa ja huolenpitoa kaikille
tarvitseville. 

Uusille asukkaille ja asiakkaille suunnatut palvelut ja ensikontaktiin liittyvät asiat on koottu
yhteen paikkaan sosiaali- ja terveysviraston
kotisivuilla. Asiakas- ja palveluoppaasta löytyy
lähempiä neuvoja miten erilaisissa tilanteissa tulisi toimia. 

Tutustu sosiaali ja terveysviraston palveluoppaaseen.

Lapsiperheille on tarjolla monipuolisia palveluita neuvolasta perhesuunnitteluun ja neuvontaan. Myös lastensuojelu ja terveydenhuolto sekä suun terveys kuuluvat palveluvalikoimaan. 

Koulu- ja opsikelijaterveydenhuollon tavoitteena on lasten ja nuorten terveyden edistäminen sekä
terveen kasvun ja kehityksen tukeminen.
Palveluita tarjotaan myös erilaisissa
ongelmatilanteissa, kuten syömishäiriöihin ja mielenterveysongelmiin liittyen. 

Aikuisille tarjotaan monipuolisia palveluita niin sosiaalityön, päihdehuollon kuin terveydenhuollon puolelta (esim. fysiatria ja kuntoutus, kipuhoito, diabetesneuvonta ja pitkäaikaissairaille tehtävät yksilölliset terveys- ja hoitosuunnitelmat). 

Ikääntyvien palveluissa painopiste on ennaltaehkäisevissä sekä itsenäistä asumista ja selviämistä tukevissa palveluissa, kuten kotihoidossa ja terveysneuvonnassa. Sopivat palvelut eri tilanteisiin selviävät ikäihmisille suunnatusta palveluohjauksesta 

 

sosiaali ja terveys
18506

 

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)