Uusi asukas

Varhaiskasvatus ja perusopetus

Varhaiskasvatus Pietarsaaressa 

Olemme edelläkävijä kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestämisessä: korkealaatuista päivähoitoa on järjestetty 
jo 110 vuotta.

Pietarsaaressa tarjotaan lasten kasvua, 
kehitystä ja oppimista tukevaa, kaikkien perheiden saatavilla olevaa varhaiskasvatusta
päiväkoti- ja perhepäivähoitona sekä
leikkitoimintana. Pietarsaaren varhaiskasvatus 
toteuttaa kasvatuskumppanuutta vanhempien
kanssa. Tavoitteenamme on, että pietarsaarelaisista lapsista kasvaa vahvan
identiteetin omaavia, joustavia ja erilaisuutta kunnioittavia aikuisia.

Pietarsaaressa toimii 11 kunnallista päiväkotia.
Tarjolla on suomen- ja ruotsinkielistä koko- ja
osa-aikahoitoa sekä vuorotyö-, ilta- ja pyhähoito.
5-vuotiaille on tarjolla myös kielikylpyryhmiä. 

Kaupungissa toimii myös yksityisiä päiväkoteja sekä kunnallisia perhepäivähoitajia. Lisäksi tarjolla on yksityistä leikkipuisto- ja päiväkerhotoimintaa. 

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen hakeminen

Hakemus tulee toimittaa viimeistään 4 kuukautta ennen kuin lapsesi tarvitsee hoitopaikkaa. Mikäli hoitopaikan tarve on äkillinen, tulee hakemus
tehdä niin ripeästi kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen hoitotarpeen
alkamista.

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee pääsääntöisesti hakea sähköisesti. Kielikylpypaikkaa haettaessa täytetään oma lomake. Katso tarkemmat hakuohjeet täältä. 

Kaupungin varhaiskasvatusosasto palvelee kaikissa varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa. 

faboda lapset rannalla Helmi Peltola ja Unto KoskinenDSC 66

DSC 69


Esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

6-vuotiaiden lasten esiopetusta annetaan jokaisena koulupäivänä 4 tuntia/päivä klo 8.00-12.00, se on lakisääteistä ja maksutonta, ja opetus järjestetään koululla.

Esiopetukseen osallistuvilla on oikeus myös päivähoitoon, myös päivähoito järjestetään koululla. Pääperiaatteena on, että esiopetukseen tuleville osoitetaan lähiopetuspaikka samalta oppilaaksiottoalueelta kuin perusopetuksessa. 

Pietarsaaren sivistystoimi järjestää yhdessä seurakuntien kanssa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminta on tarkoitettu kaikille vuosiluokkien 1-2 oppilaille sekä kaikille erityisopetuksen (1-9) oppilaille.

Toimintaa järjestetään koulupäivinä ja toiminta alkaa koulussa klo 6.30 ja kestää siihen saakka kunnes koulupäivä alkaa. Iltapäivän toiminta alkaa koulun päättymisen jälkeen ja kestää klo 16.30 saakka. 

DSC 9880DSC 0401


Laadukasta perusopetusta kahdella kielellä tai kielikylvyllä 

Pietarsaaressa toimii kymmenen peruskoulua. Näistä neljä on suomenkielisiä ja viisi ruostinkielisiä, lisäksi kaupungissa toimii kielikylpykoulu.

Pietarsaari on ainut paikkakunta Suomessa, missä järjestetään kielikylpyopetusta molemmilla kotimaisilla kielillä, sekä suomeksi että ruotsiksi. Kielikylpykoulussa ovat suomenkieliset ja ruotsinkieliset kielikylpyluokat esiopetuksesta kuudenteen luokkaan. 

Suomenkielisiä alakouluja ovat Itälän koulu itäisessä kaupuninosassa, Länsinummen koulu läntisessä kaupunginosassa ja Ruusulehdon koulu eteläisessä kaupunginosassa, Grannabbassa. 

Katso koulut kartalta: Itälän koulu, Länsinummen koulu, Resurssikoulu

Ruotsinkielisiä ala-kouluja ovat Bonäsin koulu ja Vestersundsbyn koulu länsikaupungissa, Kyrkostrandin koulu lounaskaupungissa Lapinnevalla ja Lagmanin koulu kaupungin keskustassa. 

Katso koulut kartalta: Bonäsin koulu, Vestersundsbyn kouluKyrkostrandin koulu, Lagmanin koulu

Kielikylpykoulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa keskustassa. 

Katso kartalta: Kielikylpykoulu

Yläkouluja Pietarsaaressa on kaksi: ruotsinkielinen Oxhamnin koulu ja suomenkielinen Etelänummen koulu. Molemmat yläkoulut ovat kaupungin keskustassa. Suomenkieliset kielikylpyluokat 7-9 käyvät Etelänummen koulua ja ruotsinkieliset kielikylpyluokat 7-9 Oxhamnin koulua.

Katso kartalta: Etelänummen koulu, Oxhamnin koulu

DSC 0022DSC 9872

DSC 0340

 

Widgetalue (Sisältö)

faboda5

Widgetalue (Alhaalla)