Pietarsaaren kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämistyön strategialuonnos

29.06.2022


Liitteenä oleva strategialuonnos on tulos tammikuussa 2022 aloitetusta Pietarsaaren kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämistyöstä. Sisältö on muotoutunut kevään aikana. Strategian tarkoituksena on luoda kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialalle konkreettinen kehityssuunta. Painopistealueet ja suunnitellut toimenpiteet ovat valikoituneet kaupunkistrategian, strategiatyöryhmätyöskentelyn ja kentän kartoittamisen pohjalta. Olemme tietoisesti valinneet viiden vuoden ajanjakson, jotta pysymme kunnianhimoisesti mukana muuttuvassa maailmassa. Samalla strategia tukee sitä konkreettista muutostyötä, jota teemme tällä hetkellä. Siksi olemme päättäneet määritellä painopisteet ja

kuvailla ehdotettuja toimenpiteitä viiden vuoden aikajänteellä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan yksiköitä ovat kirjastopalvelut, nuorisopalvelut, yleinen kulttuuripalvelu, museopalvelut, liikuntapalvelut, ruotsin- ja suomenkielinen työväenopisto sekä Wava-instituutti.

Kehittämishanketta on johtanut Pietarsaaren kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Päivi Rosnell. Strategiaprosessin asiantuntijoiksi on palkattu Ralf Blomqvist, Main AB ja Ann Charlott Hästö, ACH architecture. Kehittämistyötä ovat tukeneet kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan yksiköt, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto, johtavat päättäjät, yhdistystoimijat sekä muut yhteistyökumppanit. Työ on jakautunut neljään vaiheeseen:

1) Toimintaympäristöanalyysi, joka sisälsi noin 15 henkilöhaastattelua, kyselyn ja

kattavan arvioinnin asiaan liittyvistä materiaaleista (lait, raportit ja tutkimukset).

2) Kick off -luento, strategiatyöpajat ja työkokoukset, joissa olemme yhdessä muotoilleet suuntaa, prioriteetteja ja ehdotettuja toimenpiteitä.

3) Strategiasafarit, joissa työryhmät jatkoivat avainkysymysten parissa, jotka tunnistettiin

toimintaympäristöanalyysissä.

4) Strategian kirjoittaminen, jossa yllä olevien vaiheiden näkemys on tiivistetty tässä asiakirjassa ja jalostetaan vuoropuhelussa edellä mainittujen eri toimijoiden kanssa.

Strategian luonnos esitellään nyt heinäkuussa suurelle yleisölle. Sen jälkeen tarkistettu strategialuonnos käsitellään sekä viimeisessä strategiatyöpajassa syyskuussa että jaetaan kaupungin johtoryhmälle kommentoitavaksi. Lopullinen strategiaehdotus käsitellään kulttuuri- ja vapaa-aikajaostossa, jonka jälkeen asia lähetetään eteenpäin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kautta valtuustoon.

Luonnoksen viimeiseltä sivulta löytyy linkki kyselyyn, jossa kaupunkilaiset saavat kommentoida ja tehdä parannusehdotuksia strategialuonnoksesta.

Päivi Rosnell, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelupäällikkö 044 7851249

Siirry "Kulttuuri"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)