Paivi Rosnell
Päivi Rosnell
Työväenopisto Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö, rehtori