Johanna Enroth
Museo Valokuva-amanuenssi
Virkavapaalla