Håkan Högberg
Kunnallistekniset palvelut Kaivulupien ja tilapäisten liikennejärjestöiden valvoja