Petra Rosenqvist
Hallinto Asiakaspalveluvastaava (Front Office)