Daghem

 Alma daghem 

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år 

 • 1-3 Kängurun      tel. 044 7851 412
 • 1-3 Koalorna       tel. 044 7851 810
 • 1-5 Tigrarna        tel. 044 7851 657 
 • 3-5 Tamariner     tel. 044 7851 402
 • 3-5 Tvättbjörnar  tel. 044 7851 309

 

Finskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år 

 • 1-5 Pandat          tel. 044 7851 603 
 • 3-5 Majavat        tel.  044 7851 817 

 

Språkbad för 5-åringar 

 • Albatrossit         tel. 044 7851 407 
 • Pingviinit            tel. 044 7851 704
 • Jaguarerna         tel. 044 7851 450 

 

Alma gränd 1

 


Barnabo daghem

DSC 9982 3

Svenskspråkig småbarnspedagogik 3-5 år
 • 3-5 Nyckelpigor      tel. 044 7851 707
 • 3-5 Rödmyror         tel. 044 7851 708

Jakobsgatan 21

 


Kyrkostrands daghem

DSC 42

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år
 • 1-3 Snäckorna    tel. 044 7851 565
 • 3-5 Delfinerna    tel. 044 7851 348
 • 3-5 Sjöhästarna  tel. 044 7851 306
 • 1-3 Näckrosorna tel 044 7851 347
Finskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år 
 • 1-3 Meritähdet tel. 044 7851 453
 • 3-5 Kultakalat  tel. 044 7851 454

Storåkersvägen 2
tfn. 0447851302

 


Maria-Marjala daghem

DSC 0030

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år
 • 1-3 Blåsippor tel. 044 7851 815
 • 1-3 Gulsippor tel. 044 7851 818
 • 3-5 Blåbären tel. 044 7851 308

Finskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år
 • 1-3 Lillukat    tel. 044 7851 816

Kansli tel. 044 7851 303
Alholmsgatan 30  

 

Köket  06 786 3400

 

 


Permo daghem

DSC 9998


Finskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år
 • 1-3 Tuu-Tikit          tel 044 7851 597
 • 3-5 Hattivatit        tel.044 7851 599
Tvåspråkig småbarnspedagogik 3-5 år
 • 3-5 Mymlorna       tel. 044 7851 398  

Tvåspråkig grupp med betoning på utepedagogik

Permovägen 26
Sveden daghem

DSC 21

Finskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år
 • 1-3 Puput                 tel. 044 7851 703
 • 1-3 Hattivatit            tel. 044 7851 701
 • 3-5 Päivänkakkarat  tel. 044 7851 702
 • 3-5 Nallet                  tel. 044 7851 700

Östanlidvägen 8
tfn. 0447851585

 


Vestersundsby daghem

DSC 22

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år
 • 1-3 Ekorrar                  tel. 044 7851 481
 • 3-5 Myrorna                 tel. 044 7851 300
 • 4-5 Skogsnissarna       tel. 7851 390 
     Vi finns på Instagram "utepedagogik_i_vby"                  

Skolvägen 34

 

Kerstin Granroth
Daghemsföreståndare
Vestersundsby daghem, Västermalm daghem

 


Viktoria daghem

DSC 23

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1-3 år
 • 1-3 Svalorna       tel. 044 7851 429   
 • 1-3 Amanda        tel. 044 7851 457
 • Kök                      tel.  044 7147 102 

Storgatan 1 


Västermalm daghem

DSC 9857

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år
 • 1-3 Blåbären         tel. 044 7851 788
 • 3-5 Nyckelpigorna tel. 044 7851 588
 • 1-3 Igelkottar        tel. 044 7851 305 

Pörkenäsgatan 5

Kerstin Granroth
Daghemsföreståndare
Vestersundsby daghem, Västermalm daghem

 Nordmans daghem

DSC 0315

24/7 - skiftesdagvård 
Finskspråkig småbarnspedagogik 1-5 åringar
 • 1-5 Juhana     tel. 044 7851 603  -> Alma
Svenskspråkig småbarnspedagogik  1-5 åringar
  • 1-5 Julia     tel. 044 7851657  -> Alma
  • 1-3 Lillstugan tel. 044 7851810 -> Alma
   Familjedagvårdens reservvård
   Familjedagvårdens förman Leila Vihtola 0447851585

 Trädgårdsgatan 27

 
Språkbadsdaghemmet

Språkbadsdaghemmet för 5 åringar finns för tillfället på två olika adresser:

 • Leppäkertut  Alma gränd 1, 044 7851 407 (svenskspråkiga 5-åringar)
 • Majakat Länsinummen koulu, Västerleden 1 0447851 704 (svenskspråkiga 5-åringar)
 • Båtar Länsinummen koulu, Västerleden 1    044 7851 450 (finskspråkiga 5-åringar)ALMA mars 2020 preliminär

 • Båtarna - Språkbadsgrupp 5-åringar
 • Leppäkertut- Språkbadsgrupp 5-åringar
 • Majakat- Språkbadsgrupp 5- åringar
 • Juhana (Nordmans daghem)
 • Puolukat (Marjala) 
 • Sparvarna (Viktoria)
 • Julia (Nordmans daghem)
 • Lillstugan
 • Svalorna (Viktoria)
 • Vitsipporna (Marjala)

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)