Daghem

 


Barnabo daghem

DSC 9982 3

Svenskspråkig småbarnspedagogik 3-5 år
 • 3-5 Nyckelpigor      tel. 044 7851 707
 • 3-5 Rödmyror         tel. 044 7851 708

Jakobsgatan 21

 


Kyrkostrands daghem

DSC 42

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år
 • 1-3 Snäckorna    tel. 044 7851 565
 • 3-5 Delfinerna    tel. 044 7851 348
 • 3-5 Sjöhästarna  tel. 044 7851 306
 • 1-3 Näckrosorna tel 044 7851 347 vid behov
Finskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år 
 • 1-3 Meritähdet tel. 044 7851 453
 • 3-5 Kultakalat  tel. 044 7851 454

Storåkersvägen 2
tfn. 0447851302

 


Maria-Marjala daghem

DSC 0030

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år
 • 1-3 Blåsippor tel 044 785 1815
 • 1-3 Gulsippor tel 044 785 1818
 • 3-5 Blåbären tel 044 785 1308
 • 3-5 Vitsippor tel 044 785 1309   -> Alma

Finskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år
 • 1-3 Lillukat    tel 044 785 1816
 • 3-5 Puolukat tel 044 785 1817   -> Alma

Kansli tel. 044 785 1303
Alholmsgatan 30  

 

Köket  06 786 3400

 

 


Permo daghem

DSC 9998


Finskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år
 • 1-3 Tuu-Tikit          tel 044 7851597
 • 3-5 Hattivatit        tel.044 7851599
Tvåspråkig småbarnspedagogik 3-5 år

NYTT !!!
 • 3-5 Tvåspråkig grupp med betoning på utepedagogik tel 044 7851398

Permovägen 26
Sveden daghem

DSC 21

Finskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år
 • 1-3 Puput                 tel. 044 7851 703
 • 1-3 Hattivatit            tel. 044 7851 701
 • 3-5 Päivänkakkarat  tel. 044 7851 702
 • 3-5 Nallet                  tel. 044 7851 700

Östanlidvägen 8
tfn. 0447851585

 


Vestersundsby daghem

DSC 22

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år
 • 1-3 Ekorrar                  tel. 044 7851 481
 • 3-5 Myrorna                 tel. 044 7851 300
 • 4-5 Ute Skogsnissarna tel 7851 390  Vi finns på Instagram "utepedagogik_i_vby"
                       

Skolvägen 34

 

Kerstin Granroth
Daghemsföreståndare
Vestersundsby daghem, Västermalm daghem

 


Viktoria daghem

DSC 23

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år
 • 3-5 Svalorna  tel. 044 7851 402     -> Alma
 • 1-3 Sparvar   tel.  044 7851 412     -> Alma
 • Kitchen : 044 7147102 

Storgatan 1 


Västermalm daghem

DSC 9857

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år
 • 3-5 Puolukat        044 7851 305  28.6.19 avslutas
 • 1-3 Blåbären         tel. 044 7851 788
 • 3-5 Nyckelpigorna tel. 044 7851 588
 • 1-3 Igelkottar     044 7851 305  öppnas 1.8. 2019

Pörkenäsgatan 5

Kerstin Granroth
Daghemsföreståndare
Vestersundsby daghem, Västermalm daghem

 Nordmans daghem

DSC 0315

24/7 Daycare
 • 1-5 Juhana (finnish)-> Alma  044 7851603
Svenskspråkig småbarnspedagogik  1-3 åringar
  • 1-5 Julia (swedish)-> Alma   044 7851657
  • 1-3 Lillstugan (reserve daycare for familydaycare) -> Alma 044 7851810

   Familydaycare instructor, Katri Rajala 044 7851645

 Trädgårdsgatan 27

 
Språkbadsdaghemmet

Språkbadsdaghemmet för 5 åringar finns för tillfället på två olika adresser:

 • Leppäkertut  Kyrkostrandsgatan 16, 16 044 7851407 (svenskspråkiga 5-åringar)
 • Majakat Länsinummen koulu, Västerleden 1 0447851704 (svenskspråkiga 5-åringar)
 • Båtar Länsinummen koulu, Västerleden 1    044 7851450 (finskspråkiga 5-åringar)ALMA maaliskuu 2020 preliminär

 • Båtarna - Språkbadsgrupp 5-åringar
 • Leppäkertut- Språkbadsgrupp 5-åringar
 • Majakat- Språkbadsgrupp 5- åringar
 • Juhana (Nordmannin pk)- finskspråkiga 1-3- åringar
 • Puolukat(Marjala) - finskspråkiga 3-5-åringar
 • Sparvarna (Viktoria)- svenskspråkiga 1-3-åringar
 • Julia(Nordmannin dh)- svenskspråkiga 3-5-åringar
 • Lillstugan-svenskspråkiga 1-3-åringar
 • Svalorna(Viktoria)- svenskspråkiga 3-5-åringar
 • Vitsipporna (Marjala)- svenskspråkiga3-5-åringar

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)