Daghem

 


Barnabo daghem

DSC 9982 3

 • svenskspråkig småbarnspedagogik 3-5 år

Jakobsgatan 21
tfn. 0447851301

Nyckelpigor 044 7851707
Rödmyror 044 7851708

Hanna Åbacka-Asplund
Daghemsföreståndare

 


Kyrkostrands daghem

DSC 42

 • svenskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år
 • finskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år 

Storåkersvägen 2
tfn. 0447851302

Taina Heikkinen-Kaivosoja
Daghemsföreståndare

 


Maria-Marjala daghem

DSC 0030

 • svenskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år
 • finskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år

Kansli tel. 06 786 3309, 044 785 1303
Alholmsgatan 30  

Blåsippor  1-3 år     044 785 1815
Gulsippor  1-3 år     044 785 1818
Blåbären   3-5 år     044 785 1308
Vitsippor   3-5 år     044 785 1309
Lillukat      1-3 v      044 785 1816
Puolukat    3-5 v      044 785 1817

Köket  06 786 3400

 

Gwen Törnqvist
Daghemsföreståndare

 


Permo daghem

DSC 9998

 • svenskspråkig småbarnspedagogik 3-5 år
 • finskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år

Permovägen 26
tfn. 0447851598

Tuu-Tikit 044 7851597
Hattivatit 044 7851599
Mymlorna 044 7851398

Hanna Åbacka-Asplund
Daghemsföreståndare


 


Tomtebo daghem (Barnabo daghem)

DSC 9964

 • svenskspråkig småbarnspedagogik 1-3 år
Choraeus 044 7851800
Humlorna 044 7851706

Choraeusgatan 14
tfn. 0447851800

 

 


Sveden daghem

DSC 21

 • finskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år

Östanlidvägen 8
tfn. 0447851585

Leila Vihtola
Daghemsföreståndare

 


Vestersundsby daghem

DSC 22

 • svenskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år
 • NYTT! 1.8.2017 Utedagis för 4-5 åringar 

Skolvägen 34

Ekorrar 1-3- år      tel. 044 785 1481

Myrorna 3-5 år       tel. 044 785 1300

Skogsnissarna 3-5 år  tel. 044 785 1390
utegruppen

 

Kerstin Granroth
Daghemsföreståndare

 


Viktoria daghem

DSC 23

 • svenskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år

Storgatan 1
tel. 0447851402

Svalorna  tel. 044 7851 402

Sparvar   tel.  044 7851 412

Amanda  tel.  044 7851 601

Köket      tel.    06 7861 307  

 

Annina From
Daghemsföreståndare


 


Västermalm daghem

DSC 9857

 • svenskspråkig småbarnspedagogik 1-5 år
 • finskspråkig småbarnspedagogik 3-5 år

Pörkenäsgatan 5

Puolukat  3-5 år  tel. 044 785 1305

Blåbären  1-3  år   tel. 044 785 1788

Nyckelpigorna  3-5 år  tel. 044 785 1588

Kerstin Granroth
Daghemsföreståndare

 Nordmans daghem

DSC 0315

 • svensk- och finskspråkig skiftes-, kvälls- och helgvård
 • svenskspråkig småbarnspedagogik 1-3 år

Trädgårdsgatan 27
tel. 044 785 1645

 

Annina From
DaghemsföreståndareSpråkbadsdaghemmet

Språkbadsdaghemmet för 5 åringar finns för tillfället på tre olika adresser:

Leppäkertut  Kyrkostrandsgatan 16 044 7851407 (svenskspråkiga 5-åringar)

Majakat Skolvägen 32  0447851704  (svenskspråkiga 5-åringar)

Båtar Choraeusgatan     044 7851450 (finskspråkiga 5-åringar)

Kirsi Willman
Daghemsföreståndare

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)