Boende och miljö

Byggnadstillsynsbyrån

Verksamhetsidé

Verksamhetsidé är att betjäna och vägleda byggare både vid planering och byggande via lovbehandling och övervakning

Verksamhetsmål:

  • målet är funktionsdugliga byggnader i en trivsam och stimulerande miljö genom att förverkliga detalj-, stranddetalj- och generalplaner.
  • viktigt är att säkra sökandens och grannarnas rättskydd vid byggandet.

Adress

Byggnadtillsynsbyrån
Strengbergsgatan 1
68600 Jakobstad 

Pb 87
68601 Jakobstad

Kontaktupgifter

Byråns öppethållningstider: 08.00 - 16.00 (vardagar)

tfn (växel): (06) 7863111
fax: (06) 7863630

OBS! Byggnadstillsynsbyrån är stängd 31.12.2018

Gott Nytt år!


Personal

Micael Nylund
Micael Nylund
Ledande byggnadsinspektör

Markus Holma
Byggnadsinspektör

Tommy Käldqvist
Biträdande byggnadsinspektör


Sonja Uusitalo
Byråsekreterare

Riitta Merimaa
Byråsekreterare

Miljö- och byggnadsnämndens sekreterare

Anne Ekstrand
Anne Ekstrand
Stadsjurist


Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)