Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen www.jakobstad.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller http://www.jakobstad.fi 
Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Webbsidan uppfyller ännu inte kraven till alla delar, men uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enligt WCAG-kriterierna)

Möjligt att uppfatta

Kontrasten mellan texten i bilden och bakgrunden

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

På s.k. huvudbilder kan det ibland finnas text, där bakgrunden inte har gjorts mörk så att ett tillräckligt kontrastvärde kan uppnås.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.3. Kontrast (minimi)
Anledning till att kravet inte uppfylls

Huvudbilderna är bara illustrationer och innehåller inte sådan information som inte i övrigt finns tillgänglig på webbplatsen.

Tillgänglighet i fråga om dokument som produceras med kontorsprogram

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Följande brister kan finnas i bifogade dokument:

  • I dokumenten kan det finnas följande brister
  • dokumentet kan vara skannat
  • alternativa textbeskrivningar i bilder och interaktiva blankettfält saknas
  • fonter som tillåter plockning av tecken i texten kan saknas
  • läsordningen och dokumentets strukturkoder har inte fastställts
  • navigeringshjälpmedel (länkar, bokmärken, rubriker, tabbordning kan saknas
  • dokumentets språk har nödvändigtvis inte satts
  • skydd som stör hjälpprogram (t.ex. skärmläsningsprogram) kan förekomma
  • blankettfälten är nödvändigtvis inte interaktiva.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1.1 Innehåll som inte är text

Anledning till att kravet inte uppfylls

 

Dokument kan begäras av sidans kontaktpersoner

Upptäckte du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen/bristerna

Lähetä saavutettavuuteen liittyvä palaute osoitteeseen tietosuoja (@) jakobstad.fi

Tillsynsmyndighet
Om du på webbplatsen märker problem i anslutning till tillgängligheten, ge först respons till oss, dvs. webbplatsens upprätthållare. Att få svar kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret som du fått eller inte alls fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets sidor finns detaljerad information om hur en anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn över tillgängligheten
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)