Fritid

Kulturbyrån

Välkommen till kulturbyrån i Jakobstad!

Den allmänna kulturverksamheten befrämjar, stöder, koordinerar och organiserar kulturverksamhet i Jakobstad. Kulturbyrån ger service och informerar invånarna i kulturfrågor samt värnar om och befrämjar ett rikligt förenings- och kulturliv i staden.

Årets högtider i kronologisk ordning, Kalevaladagen, Veterandagen, Svenska dagen och Självständighetsdagen är hörnstenarna i Jakobstads kulturbyrås verksamhetsår. Utöver dem hör t.ex. teater-, dans- och musikföreställningar till alla åldrar till vårt utbud. Kulturbyråns verksamhetsår inleds med stadens litterärt betonade kulturvecka, Runebergsveckan, i början av februari. Kulturbyrån strävar till att kunna erbjuda invånarna ett mångsidigt och kvalitativt kulturutbud, året runt.

Ta kontakt eller kom och besök oss!

Följ oss på Facebook


 

FBK-området i Gamla hamn, Skolparkens Utescen samt Brandkårshuset kan hyras via kulturbyrån. Uthyrningen och nyckelutlåning administreras via infodisken på bibliotekets andra våning, tel.nr (06) 786 3273.

 


Kulturbyråns personal och kontaktuppgifter:

Marja-Leena Pitkäaho
Kultursekreterare
Anna Hagen
Byråassistent

 
Lisen Sundqvist
Projektkoordinator/Projekt Kulturell mångfald

Adress

Stadsbiblioteket, 2. våningen
Runebergsgatan 12
68600 Jakobstad


Läs mer om: 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)