Johan Enlund
Kommunaltekniska tjänster Ansvarig planerare
planering trafik,gator samt lovhandlingar