Jan Ehnvall
Museum Arkivföreståndare
Sköter stadens och museets arkiv