Jakobstads museum

Jakobstads museum är ett historiskt stadsmuseum, som grundades år 1904, med tyngdpunkten lagd på sjöfart och skeppbygge. Museet har flera verksamhetspunkter, men själva stadsmuseet finns i Malmska gården vid Storgatan. Kansliet finns på Storgatan 4. I Malmska gården kan man bekanta sig med stadens sjöfarthistoria. Här finns ett redarkontor från senare delen av 1800-talet, skeppsporträtt och fartygsmodeller. En av ekonomibyggnaderna inrymmer en lanthandel, en damfrisering och en arbetarbostad från 1950-talet, dessutom en bondstuga och en tackelkammare. 

I Malmska gården finns en museibutik som är öppen samma tider som museet. 

I Tobaksmagasinet vid Jakobsgatan 9 har museet en utställningshall för konst och kulturhistoria. Museets samlingar består av föremål, konst och textil. Till museets uppgifter hör att bevara, forska, förvara och att ställa ut. Samlingarna har till stor del utökats genom donationer. Även i fortsättningen tar museet gärna emot donationer. Museet förvaltar även Tobaksmuseet, Runebergs stuga och Westmansmors stuga.

Museet har ett eget bibliotek. Museets fotografiska samlingar hör till landets största. I arkivet finns både personhistoriska samlingar, föreningars och företags arkiv. 

Museets nya hemsida: www.jakobstadsmuseum.fi 

Personalens kontaktuppgiter hittas här.


 Gör en egen stadsvandring i Jakobstad. Denna guide innehåller info om 18 platser i centrum. 


 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)