Friluftsliv

Fäboda-Pörkenäs områdets naturstig

Naturstigen i Fäboda-Pörkenäs området presenterar naturen invid områdets vandringsleder samt mänsklig verksamhet som har anknytning till detta område.

Fäboda-Pörkenäs områdets vandringsleder tillkom år 1981. Leden kringsluter ett område från Torpet invid travbanan till Pörkenäs och Svedja i söder. Naturstigen (och vandringsleden) börjar från Torsvikens travbana i Vestersundsby och löper medsols betraktat via Lussilundsvägen, Mjölkvägen, Mässträsket, Degernästräsket, Långträsket, Svedja, Pörkenäs och Fäboda, för att sedan återvända till travbanan.

Naturstigen ligger invid den ca 33 km långa vandringsleden. På kartan kan man se var de numrerade objekten ligger. Man kan mycket väl vandra runt naturstigen i etapper och på så sätt småningom bekanta sig med områdets natur.

 

Karta vandringsleden och naturstigen

Vaellusreitit kyltit

2016.05.31 59 Storsand Lillsand

För stadens invånare är området känt som bärplocknings-, jakt- och strövområde och som erbjuder rikligt med träsk-, skogsmark- och strandområden.

Genom att bygga vandringsleder som är utmärkta i terrängen samt raststugor och rastplatser vill man underlätta för allmänheten att röra sig i terrängen. På området finns också en hindersfri vandringsled.

Avsikten med denna information är att presentera vissa fakta som berör området. Här kan du läsa mera om områdets natur, flora, historia och geologi. Dessa saker beskrivs också på de 34 st naturtavlor, som finns på naturstigen. 

Rör dig försiktigt och spara på vår natur!

Feedback och önskemål:

idrottsbyran@jakobstad.fi

 

IMG 20170902 2Vaellusreitit taukotupa2

Hinderfri Naturstig

Avsikten med den hinderfria naturstigen är att ge alla likvärdiga möjligheter att röra sig ute och njuta av naturen och sjön.

Den hinderfria naturstigen finns i intill Kaffestugan i Fäboda. Trädäcket i tryckimpregnerad furu är ca 170 m lång och 120 cm bred.

Virket till träddäcket har donerats av UPM som en del av firandet av Finland 100 år.

Det är ingen vinterunderhållning på den hinderfria naturstigen.

Parkeringsplatser och toaletter finns i omedelbara närheten av stigen. 

Se på baskartabotten

Se på kartan 

DSC 1463

 DSC 1456

 3. och 6.11.2017 004Hinderfri 19.10.2017 lava 1

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)