Nyinflyttade

Högklassig utbildning i en inspirerande miljö

 

Gymnasieundervisning på två språk

I Jakobstad ordnas gymnasieundervisning på
svenska och finska.

Den svenskspråkiga gymnasieundervisningen
ordnas av Jakobstads Gymnasium och den
finskspråkiga av Pietarsaaren lukio. 

Båda gymnasierna verkar i samma historiska
byggnad i centrum av staden.

I båda gymnasierna finns idrottslinjer som gör det möjligt att kombinera gymnasiet med idrott.

Jakobstads Gymnasium erbjuder dessutom en
bildkonst- och musiklinje och Pietarsaaren
lukio en flyglinje, som ger eleven möjlighet
att avlägga flygcertifikat för ultralätt flygplan.

Jakobstads Gymnasium: Hemsidor 

Pietarsaaren lukio: Hemsidor

 

2011.05.11 09A GymnasietSetRatioSize19201080 IMG 7290l


Optima - Finlands bästa yrkesutbildning

Optimas utbildningsenheter ordnar yrkesutbildning för ungdomar och vuxna. Största delen av undervisningen vid Optima är svenskspråkig, men inom vuxenutbildningen undervisas både på svenska och finska.

Samkommunen Optima i Jakobstad valdes än en gång av undervisnings- och kulturministeriet till Finlands bästa yrkesutbildare år 2017.

Optimas yrkesutbildningar I Jakobstad:

 • artesan (finsnickare)
 • artesan (interiör)
 • automationsmontör - elmontör
 • bagare - konditor
 • datanom; ICT-montör
 • fordonsmekaniker
 • husbyggare; klädsömmare
 • kock
 • kosmetolog
 • ungdoms- och fritidsinstruktör (idrott eller kultur)
 • merkonom
 • plåtslagare - svetsare
 • verkstadsmekaniker
 • rörmontör
 • servitör - receptionist
 • djurskötare
 • landsbygdsföretagare

LTP 200516 250Djurskotare 015


Campus Allegro - dynamiskt centrum för studielivet

I Campus Allegro, som ligger vid torget i centrum av Jakobstad, verkar Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Centria och Yrkesakademin i Österbotten.

I Campus Allegro rör sig dagligen över 700 studerande som har möjlighet att välja kurser från olika skolorna tack vare samarbetet mellan organisationerna.

Yrkeshögskolan Novias svenskpråkiga utbildningsutbud:

 • Dramainstruktör (YH)
 • Musiker (YH) / Muskikpedagog (YH)
 • Musiker (YH) barock- eller kyrkomusik
 • Bildkonstnär (YH)
 • Formgivare (YH), grafisk desing eller inredningsdesign 
 • Medianom (YH) fotografering 

Centrias finsk- eller flerspråkiga utbildningsutbud:

 • Tradenom (YH), Företagsekonomi 
 • International Business (BBA) med möjlighet att specialisera sig på pälsdesign och marknadsföring

Yrkesakademins utbildningsutbud

 • Musiker (Grundexamen i musik
 • Bildartesan (Grundexamen i visuell framställning) 

Jstad 5SetRatioSize1280768 DSC9937


Högklassig konst- och musikundervisning för barn och unga

I nära samarbete med de utbildningsenheter inom konst och musik som verkar i Campus Allegro ordnas i Jakobstad högklassig, tvåspråkig konst- och musik- undervisning för barn och unga.

Balatako, konstskolan för barn och unga i Jakobstad, erbjuder barn som är intresserade av bildkonst en möjlighet att ägna sig åt kreativt, konstnärligt arbete.

Jakobstadsnejdens musikinstitut erbjuder musikintresserade en möjlighet att lära sig spela något instrument eller att sjunga.

Balatako: Hemsidor

Jakobstadsnejdens musikinstitut: Hemsidor

 musik4

 

JMI 12 1024x683balatako2


Jakobstads svenska arbetarinstitut och Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto

Både det svenskspråkiga och det finskspråkiga arbetarinstitutet erbjuder otaliga möjligheter till inlärning och fritidsintressen.

På kurserna lär man känna nya människor och lär sig nya färdigheter, som språk och handarbete.

Hemsidor: Jakobstads svenska arbetarinstitut

Hemsidor: Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto

 


 

20170424 2kankuri havupukintekoa 3

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)